Tag Archives: Nấm Rơm Là Gì

Nấm Rơm Là Gì | Bài 1

Nấm Rơm Là Gì

Nấm Rơm Là Gì  Nấm rơm hay nấm mũ rơm  là một loài nấm trong họ nấm lớn sinh trưởng và phát triển từ các loại rơm rạ. Nấm gồm nhiều loài khác nhau, có đặc điểm hình dạng khác nhau như có loại màu xám trắng, xám, xám đen… kích thước đường kính “cây […]